NEWS NEWS
ABOUT US ABOUT US
OUR BOYS OUR BOYS
OUR GIRLS OUR GIRLS
HOPEFULS HOPEFULS
OUR PUPPIES OUR PUPPIES
SHOW NEWS SHOW NEWS
GALLERY GALLERY
LINKS LINKS
Champions Champions
403 S. Washington St.
Shelby, North Carolina 28150
BACK to Magic
Ancestor's of Moshino Gorska Fantazja
Axl Rose vom Welfenhof
Ch Bergamotte vom Welfenhof
Int Ch Tonitto v. 't Burgste Hof
Int Ch First Fantazy v. 't Burgste Hof
Int Ch Abigayle Gorska Fantazja
Int Ch Aphrodite Gorska Fantazja